16 april 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Få stöd för att öka era e-beställningar

SFTI har tagit fram en informationsfilm som beskriver fördelarna med att göra sina beställningar elektroniskt i e-handelssystemet. Offentliga organisationer kan använda filmen i interna utbildningar om e-handel eller för att kommunicera nyttan med e-handel i organisationen.

E-handel bidrar till att skapa en effektivare inköpsprocess i den offentliga sektorn och har även många fördelar för leverantörerna. Därför arbetar många inköps- och e-handelsansvariga för att öka antalet elektroniska beställningar i organisationen. SFTI har tagit fram en informationsfilm som kan vara ett stöd i det arbetet.

Clara Wadman är utredare i e-handelsfrågor på på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och har lett arbetet med att ta fram filmen.

– Vi vill på ett enkelt sätt visa fördelarna med att göra sina inköp från upphandlade ramavtal i e-handelssystemet. Vår uppföljning av myndigheternas e-handel visar att många har svårt att komma igång med just e-beställningar, även i organisationer som är bra på att hantera e-fakturor. Förhoppningsvis kan filmen bidra till att börja förändra gamla invanda rutiner, säger hon.

Stöd i interna utbildningar

Offentliga organisationer kan använda filmen som en introduktion i interna utbildningar för hur man ska arbeta med e-handel. Den kan även vara ett sätt att visa på värdet med en utvecklad e-handelsprocess och prioritera frågan internt.

– Filmen är generellt hållen för att passa så många organisationer som möjligt. Därför är det viktigt att ni kompletterar filmen med mer utförlig information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt vilka rutiner ni har för e-handel i just er organisation, säger Clara Wadman.

Att offentliga organisationer går över till en helt elektronisk inköpsprocess ökar även deras möjligheter att klara det kommande kravet på att ta emot e-fakturor enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som börjar gälla den 1 april 2019.

Den 4 oktober bjuder DIGG in alla som arbetar med inköp i offentlig sektor till ett frukostseminarium i Stockholm. Under seminariet diskuterar vi bland annat hur man kan öka e-beställningarna i organisationen och hur filmen kan vara ett stöd i det arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!