16 maj 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Föreskrifter om registrering i PEPPOL nu publicerade

Den 15 maj kungjordes DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL.

Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig som mottagare i PEPPOL:s registerfunktion för att kunna ta emot fakturor.

Föreskrifterna publiceras nu efter att först ha varit föremål för ett remissförfarande. Därefter har en genomgång och analys av remissvaren gjorts. Förslaget ändrades delvis och består nu av en bestämmelse om registrering i PEPPOL.

Föreskrifterna samt den analys som DIGG gjort

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!