16 april 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Handledning om krav på e-handel vid upphandlingar

Handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling.

Handledning om krav på e-handel vid upphandlingar (PDF, nytt fönster)

Handledning om krav på e-handel vid upphandlingar (word)

Bakgrund och syfte

När offentliga organisationer ska införa e-handel kan de göra det fortlöpande med de leverantörer som organisationen har avtal med. Det kan också vara bra att redan i samband med en upphandling ställa krav på att leverantörer av varor, tjänster eller byggentreprenader, (nedan leverantörer) ska kunna hantera e-handel på olika sätt. Men hur ska en upphandlande myndighet eller enhet (nedan upphandlande myndighet) ställa dessa krav?

Den här handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling. Handledningen ska hjälpa de ansvariga att svara på frågan hur de ska ställa krav på e‑handel i samband med upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader som genomförs enligt upphandlingslagarna. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att analysera vilken eller vilka affärsprocesser som kan vara aktuella samt att utforma kraven i upphandlingsdokumenten.

Förutom denna handledning finns det flera mallar (1-9) med exempel, se nedan, på beskrivande texter om e-handel och förslag till e-handelskrav i form av särskilda kontraktsvillkor respektive tilldelningskriterier.

Det här är en uppdaterad version av den handledning som SFTI publicerade i december 2016. SFTI har uppdaterat handledningen med anledning av förändrad lagstiftning, bland annat nya upphandlingslagstiftning och ny lag om obligatorisk e-faktura till följd av offentlig upphandling samt för nya tekniska standarder som antagits av SFTI:s styrgrupp. Det kan vara bra att se över befintliga interna mallar för krav på e-handel vid upphandling med anledning av dessa förändrade lagar och standarder.

Bilagor till handledningen

Här finns bilagorna till denna handledning med exempel på särskilda villkor för fullgörande av kontrakt och e‑handelskrav för olika affärsprocesser som stöds av SFTI:s affärsmeddelanden. Som bilaga finns även exempel på tilldelningskriterier.

Exempel 1: Beställning från produktkatalog (PDF, nytt fönster)

Exempel 1: Beställning från produktkatalog (word)


Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (PDF, nytt fönster)

Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (word)


Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (PDF, nytt fönster)

Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (word)


Exempel 4: Orderöverenskommelse (PDF, nytt fönster)

Exempel 4: Orderöverenskommelse (word)


Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (PDF, nytt fönster)

Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (word)


Exempel 6: Beställning med rekvisition (PDF, nytt fönster)

Exempel 6: Beställning med rekvisition (word)


Exempel 7: Periodisk fakturering (PDF, nytt fönster)

Exempel 7: Periodisk fakturering (word)


Exempel 8a: Fristående fakturering före 20190401 (PDF, nytt fönster)

Exempel 8a: Fristående fakturering före 20190401 (word)


Exempel 8b: Fristående fakturering efter 20190401 (PDF, nytt fönster)

Exempel 8b: Fristående fakturering efter 20190401 (word)


Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (PDF, nytt fönster)

Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (word)


Utgångspunkten för mallarna är att skapa en flexibilitet, så att leverantörerna får flera tekniska möjligheter. Varje organisation behöver göra anpassningar av texter och krav till sin egen situation och till den aktuella upphandlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!