16 april 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor om nya e-fakturalagen den 22 januari (WebbTV-sändning)

Till följd av att den nya lagen om e-fakturering av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april nästa år anordnas ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor.

Inbjudan till informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor (PDF, nytt fönster)

Med anledning av att den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april nästa år anordnas informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor. Enligt lagen ska leverantörer skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden, om inte annat överenskommits, till offentliga köpare, och detta oavsett belopp.

Informationsmötet innehåller dels information om lagkravet på obligatorisk e-fakturering och hur man kan sända dem rent praktiskt dels lite om standarden samt kort om kommunikationen PEPPOL som en möjliggörare.

Anderz Petersson, DIGG, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli medverkar.

Tid: tisdagen den 22 januari kl 9:00 till 10:00 ca.

Informationsmötet är kostnadsfritt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!