7 november 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Svefaktura BIS 5 A fasas ut som SFTI rekommendation

Läs mer i protokollet från Beredningsgruppen

Protokoll från Beredningsgruppens möte 22 oktober 2019 (PDF, nytt fönster)

Vid SFTI Beredningsgrupps möte den 22 oktober förordades att Svefaktura BIS 5 A 2.0 (PEPPOL BIS 5 A 2.0) fasas ut som SFTI rekommendation. SFTI styrgrupp har fastställt denna utfasning och det styrs av när fakturaformatet utfasas i PEPPOL:s infrastruktur, dvs per den 31 december i år.

I övrigt diskuterades när de andra fakturaformaten bör fasas ut. Detta med anledning av att det inte är lämpligt med så många e-fakturaformat och dessutom är det enbart PEPPOL BIS Billing 3 som svarar upp mot den europeiska standarden för en e-faktura, d.v.s. den faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot om inte annan standard överenskommes. En övergång till PEPPOL BIS Billing 3 fakturan förordas därför av SFTI.

Till beredningsgruppens nästa möte, den 17 februari, kommer en utredning att göras av vilka konsekvenser ändrade rekommendationer avseende SFTI:s äldre format innebär och i vilken takt formaten bör fasas ut.

På beredningsgruppens möte presenterades även implementationsguider när det gäller e-fakturering ed PEPPOL BIS Billing 3 fakturan men även övriga meddelanden som berörs. Det finns nu tydlig information om referenser, bilagor, lista med måttenheter m.m.

Välkomna till nästa möte i Beredningsgruppen som äger rum den 17 februari, kallelse publiceras på denna webbplats och sänds ut två veckor innan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!