26 februari 2021
Prenumerera på SFTI

E-kommunikationsavtal

SFTI rekommenderar att köpare och leverantör upprättar ett e-kommunikationsavtal när de ska börja e-handla med varandra. Avtalet beskriver hur utväxlingen av elektroniska meddelanden ska gå till. Här kan du ladda ned SFTI:s rekommenderade avtal.

Avtal om elektronisk kommunikation reglerar formerna för det elektroniska informationsutbytet, som även omfattar vilka affärsprocesser och meddelanden för e-handel som parterna ska kunna använda. Avtalet reglerar också frågor om säkerhet och ansvarsövergångar.

SFTI anser att köpare och leverantörer bör ingå ett e-kommunikationsavtal. SFTI rekommenderar att parterna använder Nätverket för Elektroniska Affärers (NEA:s) standardavtal E-kommunikationsavtal 2007, med tillhörande teknisk bilaga för att specificera detaljerna för just den aktuella affärsrelationen.

Avtalet innehåller flera olika delar:

Mall för avtalet
1.1 Avtal (PDF, nytt fönster)

Allmänna bestämmelser
1.2 Allmänna bestämmelser (PDF, nytt fönster)

Teknisk bilaga
1.3 Teknisk bilaga (PDF, nytt fönster)

Handledning
1.4 Handledning för att upprätta den tekniska bilagan (PDF, nytt fönster)

E-Communication Agreement
1.5 Agreement in english (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.