17 december 2019
Prenumerera på SFTI

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till angivande av anbud, e-kataloger m.m. i de nya upphandlingsdirektiven.

Det finns en arbetsgrupp sedan tidigare som gått igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som en "kärna". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Det senaste arbetet var kring en remiss om PreAward Catalogue från DIFI. Synpunkter gavs in från svensk sida i december 2018 samt under våren 2019.

Nästa möte

Inget möte är inbokat.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.