10 juli 2020
Prenumerera på SFTI

Utomlänsfakturering

Hittills har SFTI riktat in sig på standarder för utväxling av e-handelsmeddelanden mellan offentlig sektor och dess leverantörer. Men nu finns ett fakturaunderlag som kan sändas mellan regioner.

Digitalt fakturaunderlag

För att möjliggöra en säker fakturering mellan regioner när det gäller patienter som får vård utanför sin egen region har ett digitalt fakturaunderlag tagits fram inom ramen för SFTI och en tjänst utvecklats baserat på denna inom Inera. Tjänsten (Ineras tjänstekontrakt ) med digitalt, strukturerat fakturaunderlag ger möjlighet att enklare kontrollera innehållet mot tillhörande faktura. Patientsäkerheten förstärks genom att fakturaunderlaget sänds i Ineras tjänst. Fakturan som sänds i separat flöde refererar till fakturaunderlaget. Själva fakturaunderlaget finns därmed inte i ekonomisystemet.

Innehållet i fakturaunderlaget har arbetats fram inom en arbetsgrupp inom SFTI bestående av företrädare för att antal regioner och med teknisk support av SFTI tekniska kansli. En handledning har tagits fram för att beskriva processen för utomlänsfakturering, innehåll samt frågor relaterade till sekretess mm men det finns även andra dokument där rättsliga frågor mm belyses. Parallellt med arbetsgruppen har bl a ett nätverk med företrädare för alla regionerna funnits.

Läs vidare

Handledning för utomlänsfakturering (PDF, nytt fönster)

Ineras tjänst för utomlänsfakturering

Efter att fakturaunderlaget, handledning och andra stödjande dokument tagits fram har Ineras tjänst för Utomlänsfakturering utvecklats och detta i nära samarbete med företrädare för regionerna samt SFTI tekniska kansli.

Specifikationer och stödjande dokumentation finns på Inera

Fortsatt arbete

SFTI:s arbetsgrupp har avvecklats genom att det nu finns en tjänst utvecklad, men det finns nu en expertgrupp inom Inera kring utomlänsfaktureringen där frågor kring fakturaunderlaget, kommande behov av uppdateringar m.m. tas upp.

Nästan alla regioner kan nu motta fakturaunderlaget och många även skicka detsamma till andra regioner. I syfte att stödja regionernas anslutning till utomlänsfaktureringen har en s.k. anslutningsgrupp bildats på SKR.

Finns intresse av att delta i anslutningsgruppen, maila Kerstin Wiss Holmdahl

Kontakt

För frågor om utomlänsfakturering hänvisas till Inera när det gäller tjänsten, se länk ovan.

Om det gäller frågor generellt om utomlänsfakturering och frågor relaterade till handledningen m.m. hänvisas till SFTI tekniska kansli eller Kerstin Wiss Holmdahl


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.