5 mars 2021
Prenumerera på SFTI

Kontakt

Kontaktpersoner hos SFTI:s huvudmän


Kerstin Wiss Holmdahl

Sveriges Kommuner och Regioner
kerstin.wiss.holmdahl@skr.se

E-handel, e-faktura samt e-upphandling (kommuner och regioner), internationell standardisering


Jeanette Löfgren

Myndigheten för digital förvaltning
info@digg.se

SFTI som helhet; e-handel, e-faktura

Magnus Johansson
Myndigheten för digital förvaltning
info@digg.se

Peppol & e-handel

Eva Ringman
Kammarkollegiet
eva.ringman@kammarkollegiet.se

Ramavtalsansvarig E-handelstjänst

Andreas Doherty
Upphandlingsmyndigheten
andreas.doherty@uhmynd.se

E-upphandling


Administration

Lena Jerreman
Sveriges Kommuner och Regioner

lena.jerreman@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.