Publicerad 28 augusti 2023

Öka beställningarna

SFTI har tagit fram en informationsfilm som beskriver fördelarna med e-handel, som offentliga organisationer kan använda för att utbilda medarbetare och chefer.

Att göra beställningarna i e-handelssystemet  är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig alla fördelarna med e-handel.

För att kunna skapa en bättre inköpsprocess med hjälp av e-handel är det viktigt att man gör beställningarna i e-handelssystemet, från de befintliga upphandlade ramavtal som offentliga organisationer ska följa. När man beställer från ramavtalen säkerställer man att köpet är det bästa utifrån flera perspektiv. Utöver priset inkluderar avtalen ofta bland annat service, fraktkostnader, administrativa avgifter, garanti, kvalitet, sociala krav och miljömärkning.

Om du inte gör dina inköp från något av de upphandlade ramavtalen och gör en beställning utanför systemet, till exempel via telefon eller i butik, kommer ni i stället att få en så kallad vild faktura. Utöver att du frångår reglerna för avrop från ramavtal innebär det oftast en hel del extra jobb i onödan för ekonomiavdelningen eller andra kollegor.

På Digg:s webbplats finns mer information om hur du kommer igång med e-handel

Stöd för att öka e-beställningarna i organisationen

Det kan vara svårt att förändra invanda mönster i organisationen fastän de frångår gällande riktlinjer för inköp. Som medarbetare förstår man inte alltid konsekvenserna av att göra beställningar utanför ramavtal, över telefon eller i butik.

SFTI:s informationsfilm beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.