Publicerad 14 september 2022

E-kataloger och e-upphandling

Tidigare fanns en arbetsgrupp som gick igenom vilken information som är nödvändig som ett "kärninnehåll” för en e-katalog i upphandlingsfasen. Detta "kärninnehåll” ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Det senaste arbetet var kring en remiss om PreAward Catalogue från DIFI. Synpunkter gavs in från svensk sida i december 2018 samt under våren 2019.

Nästa möte

Gruppen är vilande.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område