Publicerad 4 november 2021

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till ingivande av anbud, e-kataloger med mera i de nya upphandlingsdirektiven.

Det finns en arbetsgrupp sedan tidigare som gått igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som ett "kärninnehåll". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Det senaste arbetet var kring en remiss om PreAward Catalogue från DIFI. Synpunkter gavs in från svensk sida i december 2018 samt under våren 2019.

Förutom denna arbetsgrupp kan på området e-upphandling hänvisas till Nationella e-upphandlingsforumet

Nästa möte

Inget möte är inbokat.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område