Publicerad 25 oktober 2022

Svefaktura 1.0

Svefaktura 1.0 avvecklades som SFTI-rekommendation 1 april 2021. Dokumentationen finns tillfälligt kvar på denna plats i avvaktan på överflyttning till ett webbavsnitt för avförda meddelanden. Användare hänvisas i stället till formatet Peppol BIS Billing 3.

Svefaktura 1.0 används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans och för att sända en kreditnota. Det senare meddelandet ska användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura i organisationen bör ni i stället börja använda PEPPOL BIS Billing 3.

Svefaktura 1.0 kan användas i alla branscher och passar bra för leverantörer som inte har så stora volymer. Fakturan kan användas fristående eller som en del av integrerad e-handel inom Svehandel och PEPPOL BIS.

Förutsättningar och teknik

Svefaktura 1.0 använder samma elektroniska format för faktura och kreditnota. Åtskillnaden görs i fakturans inledning med hjälp av en kod för fakturatyp: InvoiceTypeCode 380 respektive 381.

Dokumentation

Svenska tillämpningsanvisningar och övrig dokumentation.

Lista med alla termer som Svefaktura 1.0 innehåller (Excel, nytt fönster) Excel, 396 kB.

Lista med alla termer som Svefaktura 1.0 innehåller (PDF, nytt fönster) Pdf, 96 kB.

Innehåll Svefaktura 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 582 kB.

XML-schema för Svefaktura 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 81 kB.

Schematronregler för Svefaktura 1.0 2016-10-25 (Excel, nytt fönster) Xml, 161 kB.

Specifications in English (ZIP, nytt fönster) Zip, 2 MB.

Exempel

Exempelsamling för att använda Svefaktura 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 146 kB.

Referensstilmall

Referensstilmall (stylesheet) för att visa Svefaktura 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 6 kB.

Handledning

SFTI handledning för Svefaktura samt Guide till referensmall för presentation av Svefaktura

Läs vidare

Verifieringstjänst för Svefaktura 1.0

Systemleverantörer som kan hantera Svefaktura 1.0

Transport och infrastruktur

Frågor och svar om Svefaktura 1.0

Frågor och svar om bilagor till Svefaktura 1.0

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område