Publicerad 7 juni 2021

Externt objekt (bilagor)

XML-schemat Externt objekt kan användas för att skicka bilagor och bilder kopplade till Svefaktura 1.0. Här hittar du specifikationer för XML-schemat och gemensamma riktlinjer för bilagehantering.

XML-schemat Externt objekt kan beskrivas som ett elektroniskt kuvert där man placerar bilagor till Svefaktura 1.0. Det ändrar alltså inte formatet för Svefaktura 1.0, utan med kuvertets hjälp får man ett enhetligt sätt att referera mellan Svefaktura 1.0 och bilagorna i kuvertet. Faktura och kuvert överförs sedan som självständiga meddelanden, till skillnad från PEPPOL BIS-fakturorna där bilagor ligger inbäddade i fakturan.

Det nya meddelandet kallas SFTI-ObjectEnvelope och har i korthet följande informationsinnehåll:

  • Referens till meddelandet Svefaktura 1.0
  • Bilagt objekt omkodat i Base64-format, vilket innebär att praktiskt taget alla typer av externa objekt/filer kan läggas in
  • Genom omkodning till Base64 av det externa objektet kan det överföras utan särskilda krav på transportteknik

Specifikationer

XML-schema Externt objekt (ZIP, nytt fönster) Zip, 81 kB.

Exempel

Externt objekt (XML, nytt fönster) Xml, 32 kB.

Stödjande dokument

När man använder bilagor till Svefaktura 1.0 kan det uppstå en rad tekniska och praktiska frågeställningar för hur man löser det. SFTI har tagit fram ett dokumentschema som beskriver SFTI:s rekommendationer för hur bilagehantering bör implementeras i samband med Svefaktura 1.0. SFTI har även tagit fram gemensamma riktlinjer för bilagehantering.

Dokumentschema – förpackning av externa objekt (PDF, nytt fönster) Pdf, 311 kB.

Gemensamma riktlinjer för bilagehantering (PDF, nytt fönster) Pdf, 421 kB.

Läs vidare

SFTI:s verifieringstjänst för SFTI Externt objekt (ObjectEnvelope)

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område