Publicerad 7 juni 2021

Jämförelse nordiska e-fakturor

SFTI har deltagit i ett samverkansprojekt tillsammans med Danska Digitaliseringsstyrelsen och Norska Direktoratet for forvaltning og IKT med syfte att skapa en mappning av de affärstermer för e-faktura som dokumenterats inom CEN WS BII.

Resultatet av projektet är en rapport som kan användas för att få en djupare förståelse för de olika formatens likheter och skillnader. Den kan användas som stöd vid framtagning av konverteringsrutiner. Formaten som har mappats är Svefaktura 1.0, OIOUBL (DK) och EHF (NO).

Observera – De äldre fakturaformaten ska inte användas för nyutveckling. I stället hänvisas till PEPPOL BIS Billing 3 som är det enda fakturaformatet som har stöd för europeisk strandad.”

Dokumentation

Mapping of CENBII2 Core Invoice Requirement Model towards national e-invoice formats (PDF, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område