Publicerad 7 juni 2021

Transport och infrastruktur

SFTI rekommenderar i första hand Peppol:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

Peppol:s infrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, underlättar utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och leverantörer och förenklar anslutningen mellan parterna.

Med Peppol-nätverket kan man ansluta sig till infrastrukturen via en accesspunkt. Genom accesspunkten kan man utväxla e-handelsmeddelanden med alla andra parter i nätverket utan att individuella uppsättningar krävs.

Läs vidare

Peppol:s infrastruktur

Mer om Peppol

Rapport om SFTI:s rekommendation och förstudie om Peppol:s infrastruktur Pdf, 1 MB.

OpenPeppol:s fullständiga tekniska specifikationer för Peppol-nätverket

DIGG:s information om Peppol

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område