Publicerad 20 maj 2021

Bilagor till Svefaktura 1.0

Svefaktura 1.0 avvecklades som SFTI-rekommendation 1 april 2021 och därmed avvecklades även anvisningarna för bilagor till Svefaktura 1.0. Dokumentationen finns tillfälligt kvar på denna plats i avvaktan på överflyttning till ett webbavsnitt för avförda meddelanden.

Det finns vissa kompletterade specifikationer till Svefaktura för bilagehantering men eftersom stödet är begränsat krävs det speciell överenskommelse mellan köpare och säljare om hur bilagor ska användas och vilka format (bild eller annat) de får anta. SFTI Handledning för Svefaktura beskriver några situationer där bilagor kan vara nödvändiga, men rekommenderar i övrigt återhållsamhet med användande av bilagor.

SFTI har tagit fram en Guide med rekommendationer om bilagehantering i fom av filformat, storlekar.

Guide med rekommendationer om bilagehantering (PDF, nytt fönster) Pdf, 421 kB.

Bilagor hanteras i något som vi kallar Förpackning av externa objekt (Object envelope). Dokumentationen av Object envelope, bestående av XML schema, ett exempel och ett guide-dokument.

Ett eller flera externa objekt placeras i ett eget ”kuvert” i form av ett XML-meddelande som definieras av ett speciellt XML schema (dvs ett annat XML schema än det som gäller för Svefaktura). Svefakturan och dess bilaga/object envelope knyts samman genom korsvisa referenser mellan XML-meddelandena.

En bilaga/object envelope kan göras tillgänglig på olika sätt:

  • översänt i tillsammans med Svefaktura,
  • översänt separat,
  • eller tillhandahållet via webbplats.

Översändning av bilaga tillsammans med Svefaktura förutsätter att parterna använder ett protokoll som tillåter detta, som t ex SFTI Transportprofil Bas. Alternativt kan parterna använda SFTI tekniska kuvert (SBDH) för att hantera de två XML-meddelandena som en sammanhållen fil under utväxlingen.

I SFTI:s verifieringstjänst kan paketering av bilagor enligt SFTI Externt objekt testas.

SFTI:s verifieringstjänst

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område