Publicerad 19 april 2021

Svefaktura 1.0

Svefaktura 1.0 avvecklades som SFTI-rekommendation 1 april 2021.

Dokumentationen finns tillfälligt kvar på denna plats i avvaktan på överflyttning till ett webbavsnitt för avförda meddelanden. Detsamma gäller SFTI transportprofil och ObjectEnvelope (för bilaga), samt SFTI tekniska kuvert till den del det används om sammanhållande kuvert för Svefaktura och bilaga vid överföring, respektive som inre kuvert i Peppol-nätverket.

Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område