9 november 2021 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Årets e-handelsdag blir digital den 9 november

Information om aktuella frågor inom e-handel och SFTI

Anmäl dig

Under årens lopp har SFTI:s e-handelsdagar anordnats med två dagar som innehållit erfarenhetsutbyte och information med fokus på effektiva offentliga inköp med e-handel, e-fakturering och e-upphandling.

Bakom SFTI står Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten.

Förra året genomfördes på grund av rådande omständigheter med Covid 19 enbart en halvdag i november via länk/webb TV-sändning. Vi har bedömt att det är lämpligt att göra på samma sätt även i år.

E-handelsdagen den 9 november blir således en halvdag då vi informerar om aktuella frågor inom e-handel och SFTI, samt går igenom vilken information och vilket stöd som finns på

www.sfti.se

www.digg.se

www.upphandlingsmyndigheten.se

Målgrupp

E-handelsdagen riktar sig till er som arbetar med att effektivisera era inköp med hjälp av elektronisk handel och e-fakturering i kommuner, regioner samt statliga myndigheter.

E-handelsdagen är kostnadsfri.

Program för e-handelsdagen bifogas Pdf, 249 kB.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område