8 juni 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital kurs om E-handel och Peppol den 8 juni

Kursens fokus är att främja införandet av hela processen med Peppol BIS-meddelanden, det vill säga e-handel med Peppol.

Anmäl dig

Innehåll

Vid denna kurs ligger fokus på de Peppol BIS-meddelanden som skapar en beställningsprocess. På sikt kommer SFTI ESAP 6 som utgår från EDIFACT-meddelanden att fasas ut och ersättas av Peppol BIS-meddelandena. Det blir en beställningsprocess med en standard som är enklare än EDIFACT.

Peppol BIS-meddelandena finns implementerade i de vanligaste e-handelssystemen för offentlig sektor och olika så kallade leverantörsportalslösningar.

SFTI stödjer successivt implementeringen och de frågor som inkommer kring den och kommer även att göra det framöver.

Kursen är en första introduktion till användandet av dessa Peppol BIS-meddelanden. Vi kommer på kursen att gå igen de Peppol BIS meddelanden som finns och hur de används i olika affärsprocesser såsom beställning baserad på översänd prislista/katalog, punch-out.

Vi gör vissa jämförelser mellan SFTI ESAP 6 och Peppol BIS-meddelandena. Vi går igenom hur man kan underlätta anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer är genom användningen av Peppols infrastruktur.

Eftersom ni som mottagare av Peppol BIS fakturan finns registrerad i Peppols adressregister kan ni även registrera er som mottagare av fler meddelanden (kontakta er leverantör av e-handelssystem för detta).

Vid kursen kommer vi även gå in på Peppols infrastruktur och kommunikation över den och vad detta innebär.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till er som arbetar med e-handel/e-beställningar så som projektledare eller på annat sätt i en organisation och som vill ha en viss kunskap om vad ESAP 6/Peppol BIS-meddelandena innehåller och hur de kan användas samt om Peppol som kommunikation.

Kursen kan även vara av intresse för er som arbetar med upphandling och ekonomi utan att arbeta konkret med e-handel.

Program

  • Introduktion och bakgrund.
  • Genomgång av innehåll i Peppol BIS meddelandena och de vanligaste affärsprocesser där de används.
  • Skillnader och likheter mellan ESAP 6 och Peppol BIS.
  • Leverantörsanslutning med Peppol BIS, tjänst för verifiering av meddelanden.
  • Peppols infrastruktur (överföring av meddelanden), registrering såsom mottagare av Peppol BIS meddelandena.

Medverkande

Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli

Informationsansvarig

  • Maria Larsson
    Upphandlingsexpert/ekonom

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område