25 oktober 2022 till 26 oktober 2022 kl. 09.00-14.00

Inbjudan grundkurs e-handel 2022

Vad behöver man veta när man ska införa e-handel i offentlig sektor?

SFTI bjuder in till digital grundkurs e-handel den 25-26 oktober. Kursen riktar sig till er som infört e-handel eller står i begrepp att göra detta.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär och vad man bör tänka på vid införandet, bland annat följande:

 • Praktiskt exempel av e-handels införande hos Arbetsförmedlingen.
 • Vilka effekter som e-handel kan ge, exempelvis vilka möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten som finns.
 • Genomgång av olika typer av meddelanden som stöder olika beställningsprocesser inom offentlig sektor.
 • Genomgång av Peppol som kommunikation och hur man praktiskt går till väga för att ansluta sig.
 • Genomgång av frågor specifikt kring mottagning och hantering av fakturor och arkivering av räkenskapsinformation.
 • Hur man kan ställa krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.
 • Spendanalys; hur man kan göra sådan och Upphandlingsmyndighetens stöd.
 • Offentlighet- och sekretessfrågor vid e-handel.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tjänstemän i kommuner, regioner och statliga myndigheter som arbetar med e-handel eller står i begrepp att införa e-handel.

Information

Sändningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig för betalande deltagare i en månad efter kurstillfället.

Anmälan

Bekräftelse på anmälan sänds till din mail efter anmälan. Anmälan är bindande, men anmäld deltagare kan bytas ut mot annan deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Program

Dag 1

09.00–09.05 Inledning - Maria Larsson

Praktiska detaljer och program.

09.05–09.15 Introduktion om SFTI; vad e-handel innebär, nytta med e-handel med mera - Maria Larsson

09.15–10.00 E-handelsmeddelanden och kommunikation med Peppol som infrastruktur, fördelar med Peppol med mera - Thomas Pettersson

Olika typer av e-handelsmeddelanden inom offentlig sektor, när de passar bäst med mera.

10.00–10.15 Paus

10.15–11.30 Fortsättning om e-handelsmeddelanden som används i e-handelssystemen - Thomas Pettersson

Specifikt om tjänstebeställningar

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.30 Hur man inför e-handel i organisationen med förstudie, processkartläggning med mera - Robin Anderson Boström/Maria Larsson

Organisation för e-handel, exempel på roller, bemanning med mera.

13.30–13.40 Paus

13.40–14.40 Mottagning och hantering av e-fakturor, arkivering av räkenskapsinformationen med mera - Göran Persson-Lingman

Dag 2

09.00–09.40 Offentlighet och sekretess vid e-handel - Staffan Wikell

09.40–09.50 Paus

09.50–10.20 Krav på e-handel vid upphandling - Fredrik Flodin

10.20–10.50 Uppföljning av e-handel - Fredrik Flodin

Exempel på nyckeltal för e-handel. Nytta, aktiviteter med mera

10.50–11.00 Paus

11.00–11.30 Spendanalys, presentation av stöd för det - Hanna Vehkalahti

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.30 Praktiskt exempel, Eva Gårdby

13.30–13.50 Fika och nätverkande, vad tar ni med er? vad ska ni ta tag i direkt när ni “är tillbaka” på jobbet?

13.50-ca 14.00 Återsamling, återkoppling från nätverksfika samt avslut - Maria Larsson/Robin Anderson Boström


Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Medverkande

 • Robin Anderson Boström, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Fredrik Flodin, Upphandlingsmyndigheten
 • Eva Gårdby med flera, Arbetsförmedlingen
 • Maria Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening
 • Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli
 • Hanna Vehkalahti, Upphandlingsmyndigheten
 • Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Informationsansvarig

 • Maria Larsson
  Upphandlingsexpert/ekonom
 • Robin Anderson Boström
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område