14 juni 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kurs om Peppol för implementering

Från den 1 april 2019 är det obligatoriskt för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden för e-faktura.

Anmäl dig

Nu är det drygt två år sedan lagen om e-fakturering i offentlig sektor till följd av offentlig upphandling trädde ikraft. Leverantörer måste skicka e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter enligt denna standard om inte annan avtalas om. Peppol BIS Billing 3 är det format som lever upp till denna europeiska standard och därför rekommenderas för e-fakturering i offentlig sektor i Sverige.

Enligt en föreskrift från myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska alla myndigheter, kommuner, regioner, kommunala bolag med flera upphandlande myndigheter vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol. Vidare ska Svefaktura 1.0 efter den 1 april i år inte skickas i Peppols nätverk.

Det blir därmed alltmer fokus på Peppol; både fakturan Peppol BIS Billing 3 och Peppol:s infrastruktur.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är systemleverantör, operatör eller liknande och som behöver förstå mer detaljer kring tekniken bakom Peppols infrastruktur och meddelanden.

När ni anmält er bereds ni tillfälle att sända in frågeställningar som är viktiga att lyfta!

Kursledare

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli.

Kursinnehåll

  • Bakgrund - berättelsen om Peppol
  • Peppols delar/anatomi
  • Peppol-ID och SBDH
  • Utväxling med eDelivery-tekniken
  • Att bli accesspunkt
  • Tillit & säkerhet
  • Peppols affärsmeddelanden som rekommenderas av SFTI
  • Validering, Schematron och SFTI:s utökade kvalitetssäkring

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kerstin Wiss Holmdahl, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område