30 november 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Peppol; praktiskt införande av Peppol BIS fakturan och kommunikation

Inbjudan till halvdagskurs på distans.

Anmäl dig

Bakgrund

Sedan den 1 april 2019 är obligatoriskt för kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor och sedan tidigare ska även statliga myndigheter ta mot e-fakturor.

Alla upphandlande myndigheter och enheter ska även vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register. Vi anordnar en kurs om vad detta i praktiken innebär.

Den faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot är Peppol BIS Billing 3, som uppfyller kraven på den europeiska fakturastandarden. Inom SFTI rekommenderas därför den för nya upphandlingar och inköp.

Sedan den 1 april i år har Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura såsom fristående faktura avförts som SFTI rekommendation.

Det kommer därför att bli mer och mer aktuellt att sätta sig in i vad Peppol BIS Billing 3 fakturan är liksom Peppol som kommunikation.

Peppol:s infrastruktur är en möjliggörare när det gäller anslutning av ett stort antal leverantörer till e-fakturering men även e-handel. Det blir avsevärt enklare samt med lägre kostnader.

När man ska införa Peppol för e-faktura (och e-handel) uppkommer ofta ett antal praktiska frågeställningar och dessa vill vi ta upp på kursen.

Praktiska frågeställningar

 • Hur ser vår systemmiljö ut och var passar det bäst att ansluta till Peppol ?
 • Ska vi upphandla denna kommunikation eller ingår den kanske redan i befintliga lösningar?
 • Hur ansluter man sig till Peppol rent praktiskt? Vad krävs av oss som mottagare respektive vår systemleverantör?
 • Välja Peppol-ID; vilka alternativ finns?
 • Hur hanterar vi övergången till Peppol gentemot våra varu- och tjänsteleverantörer? Hur ser marknaden ut för leverantörerna? Är marknaden redo?
 • Kan vi ställa krav på Peppol i upphandlingar?
 • Hur gör vi om vi har både e-handel med SFTI/ESAP 6 och Svehandel/Peppol, där enbart Svehandel/Peppol BIS-meddelanden sänds via Peppol?

Kursinnehåll

 • Mycket kort genomgång om Peppol och Peppol BIS meddelandena.
 • Upphandling av Peppol? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredskap.
 • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering, ev. stoppade meddelanden med mera.
 • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppol.
 • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer.
 • Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till er som arbetar på kommuner, regioner, kommunala bolag och statliga myndigheter i rollen som projektledare eller systemägare med inköp och e-handel.

Kursledare

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område