3 oktober 2023 kl. 09.00-11.00

SFTI informerar

Den 3 oktober arrangerar SFTI ett kostnadsfritt digitalt seminarium

Anslut till mötet

Ingen föranmälan krävs men om du skulle vilja få en kalenderbokning, skicka ett mail tillrobin.anderson.bostrom@skr.se

Innehåll

SFTI:s huvudmän, det tekniska kansliet och Skatteverket informerar om:

VAT in the digital age (Skatteverket)
I syfte att bl.a. förhindra momsbedrägerier kan det från 2028 bli obligatoriskt med e-fakturering vid gränsöverskridande handel mellan företag inom hela EU. Det föreslås även att enskilda medlemsländer enklare tillåts införa nationella obligatorium.
Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern

eForms, de nya formulären för annonsering av upphandlingar (SKR)
Den 25 oktober 2023 blir eForms obligatoriskt att använda vid annonsering av offentliga upphandlingar över tröskelvärdena. Som ett led i införandet uppdateras den svenska upphandlingsförordningen med nya obligatoriska annonsuppgifter.
EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Leverantörskontrollutredningen (SKR)
Utredning har föreslagit att Bolagsverket ska ansvara för en funktion som möjliggör samordnade registerkontroller i samband med offentlig upphandling. Det innebär att upphandlande organisationer ska kunna vända sig till Bolagsverket för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna kontrollera uppgifter från register hos Bolagsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten.
En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheterLeverantörskontrollutredningen lämnar sitt betänkande (presskonferens)

Fakturasvar (SFTI:s tekniska kansli)
SFTI utreder om Peppols meddelande fakturasvar (Peppol BIS) ska göras till en SFTI rekommendation. Att kunna återkoppla status på en e-faktura har varit ett återkommande önskemål från köparsidan. Meddelandet finns redan idag inom Peppol och förenklar återkopplingen kring en e-fakturas status hos mottagaren.

Ny FAQ från tekniska kansliet (SFTI:s tekniska kansli)
SFTI:s tekniska kansli presenterar en ny FAQ baserad på de frågor som kommer in via SFTI:s kontaktformulär.

Utökad exempelsamling (SFTI:s tekniska kansli)
SFTI:s tekniska kansli presenterar den uppdaterade exempelsamlingen för Peppol BIS meddelandena.

E-handelsenkäter (Digg)
Digg presenterar resultatet av en uppföljning av införandet och utvecklingen av e-handel inom statliga myndigheter. Datan avser 2019-2022 och följer utvecklingen av tre nyckeltal; andel elektroniska fakturor, andel fakturamatchning samt antal elektroniska order.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.