Publicerad 30 mars 2023

E-fakturalagen fyller fyra år!

Den första april är det fyra år sen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling trädde i kraft.

För vissa var april 2019 kulmen på en intensiv period av teknisk implementering och användarutbildningar. Eftersom Sverige var ett föregångsland för elektronisk fakturering var det dock få upphandlande myndigheter som startade från noll. Utmaningen var att få med hela organisationen och alla leverantörer på förändringsresan.

Helt undantagna från krav på e-faktura var dock upphandlingar som påbörjats före den 1 april 2019. Detta är värt att uppmärksamma i samband med just denna årsdag. Anledningen till detta är att ramavtal som huvudregel löper i just fyra år, varför de sista avtalen som inte omfattas av e-fakturalagen nu börjar att löpa ut. Nu när dessa sista avtal ersätts rekommenderar SFTI som alltid Peppol BIS Billing 3 som standard och Peppolnätverket för kommunikation kopplat till de nya avtalen.

För att underlätta er kommunikation med leverantörer om hur ni vill bli e-fakturerade har SFTI tagit fram en enkel malltext för publicering på webbsida.

Malltext för e-fakturering

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.