Publicerad 5 maj 2022

Förslag till dagordning

Mötet startar kl. 09:30

 1. Inledning - Ordföranden
  Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen.
 2. Dagordning med mera - Ordföranden
  – Fastställande av dagordning
  – Val av 2 justerare
 3. Protokoll från föregående möte - Ordföranden
  Godkännande av protokoll från mötet den 9 februari.
 4. SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena. - Maria Larsson och Thomas Pettersson
  Status och planer framöver.
 5. SFTI arbetsgrupp för Peppol BIS e-handel - Robin Anderson Boström och Thomas Pettersson
  Information
 6. Övergång från ”Peppol BIS och Svehandel” till ”Peppol BIS e-handel” - Kerstin Wiss Holmdahl
  Beslutspunkt
 7. Paus kl. 10:40-10:50
 8. Information om SFTI handledningar - Thomas Pettersson, Sören Lennartsson och Kerstin Wiss Holmdahl
  - Handledningar Peppol BIS e-handel
  - E-fakturering i offentlig sektor- rättsregler att beakta
  Information och diskussion
 9. Röstningsresultat, tillägg till e-fakturastandarden och e-kvittostandard - Sören Lennartsson
  Information
 10. SFTI:s Cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue without response - Martin Forsberg och Oscar Glanzmann
  Status och diskussion
 11. Lunch kl. 12:10-13:10
 12. CEN:s Tekniska kommitté 440Information - Thomas Pettersson
  Pågående arbete kring katalog- och ordermeddelanden
 13. Informationspunkter
  Styrgruppen - Kerstin Wiss Holmdahl
  DIGG - Anderz Petersson
  SKR - Kerstin Wiss Holmdahl
  Upphandlingsmyndigheten - Fredrik Flodin
  Kammarkollegiet - Eva Ringman
  NEA - Lars Gillerström
 14. Beredningsgruppens möten 2022 - Ordföranden
  Kommande möte i beredningsgruppen 2022: 19 oktober.
 15. Övriga frågor - Ordföranden
 16. Mötet avslutas ca kl.14:00 - Ordföranden

Öppen workshop tjänstebeställningar

Kl. 14:15-15:45

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område