Publicerad 6 oktober 2021

Kallelse till möte i SFTI Beredningsgrupp 20 oktober

Med fokus denna gång på information om pågående arbete och en diskussion i ett antal aktuella frågor.

Innehåll

På Beredningsgruppens agenda denna gång finns det ingen beslutspunkt utan beredningsgruppens möte fokuseras på information om pågående arbete men även att ha en diskussion i ett antal aktuella frågor.

Vi börjar med en lägesrapport om det pågående arbetet i arbetsgruppen för en övergång från SFTI ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena. Hur långt har man kommit? Kopplingen till handledningen med mera.

Därefter går vi in på användningen av Peppol som kommunikation; hur det ser ut idag, vad som är aktuellt inom Open Peppol samt om kommande stöd för anslutningen av fler till Peppol.

Aktuell status ges sedan vad gäller API för lagersaldo, läkemedelsbeställningar, arbetet i CEN:s tekniska kommitté 440 samt arbetet med uppdatering av handledningarna ”Kontroll av Verifikationer” och ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta” och de frågeställningar som vi särskilt ägnat oss åt.

Sedan får vi ta del av den enkätundersökning som DIGG gjorde i våras avseende e-handel i staten. Vi får även kort information om pågående arbete inom CEN:s tekniska kommitté 440.

Vi kommer inte att ha någon workshop denna gången men däremot en diskussion om hur Covid19 kan ha påverkat e-handeln och där vi ser fram emot att ta del av de erfarenheter som ni kan ha fått.

Vidare informeras om aktuella frågor hos SFTIs huvudmän samt NEA.

Förslag till agenda

Här anges programpunkter med klockslag angivna.

Tid

Onsdagen den 20 oktober, kl. 9:00-12:15 ca.

Onlinemöte

Mötet är digitalt och länk via Teams kommer att sändas ut till anmälda deltagare.

Praktiska arrangemang

  • Anmäl deltagande senast dagen före mötet, det vill säga senast tisdagen den19 oktober till Lena Jerreman
  • Teamslänk sänds till anmälda deltagare via e-post.
  • Av förslaget till dagordning framgår hur vi planerar att disponera mötestiden.

Välkomna till beredningsgruppsmötet!

För SFTI Beredningsgrupp
Ulrika Steidler

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område