Publicerad 5 maj 2023

Ny promemoria beskriver Peppols "transportmodell"

Beskrivning av Peppols modell för transport av meddelanden

Denna nya promemoria beskriver Peppols ”transportmodell”, alltså hur meddelanden överförs mellan affärsparter via tredje män, accesspunktsoperatörer, enligt Peppols principer. Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild av de viktigaste funktionerna i Peppolnätverket och de säkerhetsmekanismer som används vid överföring av meddelanden.

Promemorian finns för nedladdning på denna sida.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.