Publicerad 15 maj 2024

SFTI ESAP 6 kommer att avföras

SFTI Styrgrupp beslutade den 19 april 2024 att avföra standarden SFTI ESAP 6 som SFTI rekommendation från och med 1 juli 2025.

SFTI ESAP 6 är ett samlingsnamn för en EDIFACT-baserade standard för beställningar i inköpssystem. SFTI har sedan länge inte rekommenderat standarden för nya implementeringar eller nya upphandlingar. De som ännu inte infört e-handel rekommenderas meddelanden inom Peppol BIS e-handel vid införandet.

SFTI ESAP 6 kommer från och med 1 juli 2025 inte vara en SFTI rekommendation.

SFTI rekommenderade standarder

Mer om SFTI ESAP 6

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.