Publicerad 10 maj 2021

Fortsättningskurs - praktiskt införande av e-handel - praktiskt införande av e-handel

Kursen är praktiskt inriktad och tar upp viktiga frågeställningar som man behöver hantera under arbetet med att införa en elektronisk inköpsprocess (e-handel) i organisationen.

Fokus ligger på integrerad e-handel (EDI) och utgår från SFTI:s rekommenderade standarder.

Även om det går att få support från SFTI:s tekniska kansli är det bra att ha dessa grundläggande kunskaper.

Under utbildningen går vi bland annat igenom

  • organisatoriska frågor om hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar
  • användarnas olika roller
  • hur man ansluter leverantörer
  • vilka de vanligaste felen brukar vara och hur man kan lösa dem.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med att införa e-handel i en kommun, en region eller statlig myndighet, till exempel som projektledare. Vi rekommenderar att du har gått SFTI:s grundkurs i e-handel innan du går fortsättningskursen.

Nästa kurstillfälle

Fortsättningskursen ges ungefär två gånger per år. Nästa kurstillfälle hittar du i SFTI:s kalendarium.

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område