Publicerad 10 maj 2021

Kurs om Peppol för implementering

Under kursen kommer vi att kort gå igenom Peppol som kommunikation, funktionalitet för SMP med mera samt Peppol BIS 3; beskrivning av de olika meddelandena och med genomgång specifikt av uppgraderingen till den nya version 3.

Kursinnehåll

  • Peppol som kommunikation; kunders val av Peppol-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
  • Peppol; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation (SFTI ESAP och SFTI Svehandel).
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering stoppade meddelanden.
  • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel.
  • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess.
  • Användningen av SFTI Svehandel. Nya versionen av Peppol BIS 3 .Skillnader och likheter mellan de olika versionerna.
  • Stöd vid implementeringen; tjänst för verifiering av meddelanden.
  • Användning av både SFTI ESAP 6 och SFTI Svehandel i organisationer.

Nästa kurstillfälle

Grundkursen ges två gånger per år. Nästa kurstillfälle hittar du i SFTI:s kalendarium.

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område