Publicerad 23 november 2022

Peppol BIS fakturan och kommunikation

Halvdagskurs på distans.

Bakgrund

Sedan den 1 april 2019 är obligatoriskt för kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor och sedan tidigare ska även statliga myndigheter ta mot e-fakturor. Alla upphandlande myndigheter och enheter ska även vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register.

Den faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot är Peppol BIS Billing 3, som uppfyller kraven på den europeiska fakturastandarden. Inom SFTI rekommenderas därför den för nya upphandlingar och inköp.

Sedan den 1 april 2021 har Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura såsom fristående faktura avförts som SFTI rekommendation. För de som fortfarande använder Svefaktura och Fulltextfakturan är det viktigt sätta sig in i vad Peppol BIS Billing 3 fakturan är liksom övergång till Peppol-nätverket.

Innehåll

Vid kursen kommer bland annat följande tas upp:

Introduktion till Peppol-nätverket och Peppol BIS meddelandena
Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering, eventuella stoppade meddelanden med mera.

Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppol
Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer

Genomgång av söktjänster för Peppol – Peppol Directory och SFTI:s Peppol Lookup.

Målgrupp

Kursen riktar sig till er som arbetar på kommuner, regioner, kommunala bolag och statliga myndigheter i rollen som projektledare eller systemägare med inköp och e-handel.

Kursledare

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium


Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område