10 juli 2020
Prenumerera på SFTI

Läkemedelsbeställningar

SFTI har tagit fram en processbeskrivning och specifika meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel, extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid).

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har identifierat att det finns behov av att ha tillgång till viss specifik information när man beställer läkemedel, som skiljer sig från andra branscher. Därför har SFTI tagit fram en processbeskrivning och tillämpningsregler samt ett antal nya meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel, extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid).

Processen, tillämpningsregler och meddelanden för de olika varianterna av läkemedelsbeställningar beskrivs i SFTI:s handledning för läkemedelsbeställningar.

Läs vidare

Handledning Läkemedelsbeställningar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.