3 maj 2019
Prenumerera på SFTI

Slutenvårdsdos

Vid beställning av slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid) rekommenderar SFTI att parterna följer den process och använder de meddelanden som arbetsgruppen för läkemedelsbeställningar tagit fram.

När en patient är inlagd på ett sjukhus och är i behov av läkemedel kan dessa komma i form av en slutenvårdsdos, även kallad patientindividuell dos (pid). Det är doser för en enskild patient som förpackas i en så kallad dosmaskin efter en inläst beställning.

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har beskrivit en hel process för beställning av slutenvårdsdoser – från läkarens ordination av läkemedel i ett journalsystem, vidare till beställning, leverans, information på dospåsar och information tillbaka till journalsystemet, samt faktura. Arbetsgruppen har även beskrivit innehåll och format på ett meddelande för beställning av förpackade doser.

Handledning

Handledning Läkemedelsbeställningar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.