12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

SFTI har tagit fram ett implementationsstöd för Peppol BIS 3 meddelanden för e-handel för de som redan har infört meddelanden enligt version 2 och vill förstå hur ändringarna bör implementeras. Det finns även exempelfiler för de olika meddelandetyperna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.