12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

SFTI har tagit fram ett implementationsstöd för Peppol BIS 3 meddelanden för e-handel för de som redan har infört meddelanden enligt version 2 och vill förstå hur ändringarna bör implementeras. Det finns även exempelfiler för de olika meddelandetyperna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!