12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Peppol BIS Catalogue Without Response 3

Peppol BIS Catalogue without response 3 används av leverantören för att sända listor över avtalat sortiment och priser för beställningar av varor och tjänster.

Peppol BIS Catalogue without response 3 används som en del i integrerad e-handel inom Peppol BIS och Svehandel, men kan även ersätta meddelandet Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1 inom SFTI ESAP 6.

Förutsättningar och teknik

Leverantörens prislista ska minst innehålla så mycket information som behövs för att köparen ska kunna beställa rätt artikel, med rätt förpackningsstorlek och till bästa pris. Leverantören kan även sända en ersättningsprislista (Replace) eller en ändringsprislista (Change) om artiklar utgår eller tillkommer, samt om det finns ny information om artiklarna. Även priserna kan ändras om avtalet tillåter det.

SFTI rekommenderar som katalogmeddelande Peppol BIS Catalogue without response 3 eftersom det inte innefattar ett katalogsvarsmeddelande (precis som Svekatalog 2), vilket är obligatoriskt i Peppol BIS Catalogue only 3.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS Catalogue without respons 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Handledning Peppol BIS Catalogue Without Response 3

Läs vidare

SFTI:s verifieringstjänst för Peppol BIS Catalogue without response 3


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.