12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Peppol BIS Despatch Advice 3

Peppol BIS Despatch Advice 3 används för att ta emot en avisering av leverans från leverantören, som en del i integrerad e-handel inom Peppol BIS.

Peppol BIS Despatch Advice 3 sänds av leverantören för att avisera leveransen för en order efter att leverantören packat sina kollin. Aviseringen innehåller de artiklar i ordern som faktiskt levereras till köparen. Meddelandet kan även innehåll a uppgifter om kollit, till exempel kolliidentitet, kollityp och bruttovikt. Med aviseringen får mottagaren information om levererad kvantitet som stöd för inleveransregistreringen.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för Peppol BIS 3.

Läs vidare

Verifieringstjänst för Peppol BIS Despatch Advice 3

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.