17 mars 2021
Prenumerera på SFTI

Peppol BIS Order Agreement 3

Peppol BIS Ordering 3 används av köparen för att sända en order till leverantören och få tillbaka ett ordersvar från dem. Specifikationen innefattar både order- och ordersvarsmeddelande.

Peppol BIS Ordering 3 används som en del i integrerad e-handel inom Svehandel och Peppol BIS.

Ordermeddelandet kan avse både varor och tjänster. De kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enligt en inläst katalog med unikt definierade artiklar.

Ordersvarsmeddelandet är obligatoriskt att använda i denna specifikation. Leverantören har möjlighet att acceptera eller avvisa ordern i sin helhet eller att acceptera ordern med gjorda ändringar.

Eftersom det går att beskriva artiklarna i text kan man använda PEPPOL BIS Ordering 3 även om definierade artiklar saknas i prislistan.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för Peppol BIS 3

Läs vidare

Verifieringstjänst för Peppol BIS Ordering 3

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.