4 november 2020
Prenumerera på SFTI

Rekommenderade standarder

Här hittar du en sammanställning över SFTI:s nuvarande rekommenderade standarder och de standarder som har avförts under de senaste åren. Det finns även en historisk överblick över alla SFTI:s rekommendationer sedan 1999.

Peppol BIS och Svehandel

Senaste rekommenderade meddelanden

 • Peppol BIS Catalogue without response 3
 • Peppol BIS Punch Out 3
 • Peppol BIS Ordering 3
 • Peppol BIS Order Agreement 3
 • Peppol BIS Despatch Advise 3
 • Peppol BIS Billing 3

Äldre rekommenderade meddelanden

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

 • Svefaktura 1.0 (obs – avförs från och med 2021-04-01)

Specialprocesser

 • Transportavisering (för användning vid samordnad varudistribution)
 • Slutenvårddosbeställning (för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel)

SFTI API:er

 • SFTI Item Availability Check Service version 1, med tillhörande dokumentation av fråge- och svarsmeddelanden

SFTI ESAP 6

Rekommenderade affärsdokumentspecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1

v. 2.5

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

v. 2.5.0

v. 2.8

v. 2.9.3

Avrop 6.1.3

v. 2.4.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Avropserkännande 6.1.4

v. 2.2.1

v. 2.8

v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

v. 2.3.1

v. 2.8

v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

v. 2.3

v. 2.8

v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

v. 2.6.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Extemporebilaga 7.1.1

-

v. 1.0

v. 1.0


Rekommenderade meddelandespecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Avrop 6.1.3

MS45 v. 1.3.1

MS45 v. 2.8

MS45 v. 2.9.1

Avropserkännande 6..1.4

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

MS44 v. 1.2

MS44 v. 2.8

MS44 v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

MS43 v. 1.5

MS43 v. 2.8

MS43 v. 2.9.1

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.1

Ändringsprislista 6.1.8

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.2


Rekommenderade specifikationer för SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura

v. 2.4

v. 2.3


 • SFTI Fulltextfaktura, som del i SFTI/ESAP 6: rekommenderas
 • SFTI Fulltextfaktura, som fristående faktura: rekommenderas ej för nya implementeringar eller upphandlingar (kommer att avföras från och med 2021-04-01).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!