30 januari 2021
Prenumerera på SFTI

Rekommenderade standarder

Här hittar du en sammanställning över de standarder som SFTI rekommenderar för användning vid e-handel med offentlig sektor.

Om du i stället vill ta del av äldre standarder, som SFTI tidigare rekommenderat men som nu inte längre är SFTI:s rekommendation, kan du söka under ”Avförda meddelanden” (se fliken till höger), där de senaste årens specifikationer finns. Fliken ”Historik” är en beslutslogg som ger en överblick över SFTI:s rekommendationer sedan 1999.

Peppol BIS och Svehandel

Senaste rekommenderade meddelanden

 • Peppol BIS Catalogue without response 3
 • Peppol BIS Punch Out 3
 • Peppol BIS Ordering 3
 • Peppol BIS Order Agreement 3
 • Peppol BIS Despatch Advise 3
 • Peppol BIS Billing 3

Äldre rekommenderade meddelanden

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

 • Svefaktura 1.0 (obs – avförs från och med 2021-04-01)

Specialprocesser

 • Transportavisering (för användning vid samordnad varudistribution)
 • Extempore Läkemedelsbeställningar v. 1.1 (individanpassade läkemedel)
 • Slutenvårddosbeställning (för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel)

SFTI API:er

 • SFTI Item Availability Check Service version 1, med tillhörande dokumentation av fråge- och svarsmeddelanden

SFTI ESAP 6

Rekommenderade affärsdokumentspecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1

v. 2.5

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

v. 2.5.0

v. 2.8

v. 2.9.3

Avrop 6.1.3

v. 2.4.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Avropserkännande 6.1.4

v. 2.2.1

v. 2.8

v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

v. 2.3.1

v. 2.8

v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

v. 2.3

v. 2.8

v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

v. 2.6.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Extemporebilaga 7.1.1

-

v. 1.0

v. 1.0


Rekommenderade meddelandespecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Avrop 6.1.3

MS45 v. 1.3.1

MS45 v. 2.8

MS45 v. 2.9.1

Avropserkännande 6..1.4

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

MS44 v. 1.2

MS44 v. 2.8

MS44 v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

MS43 v. 1.5

MS43 v. 2.8

MS43 v. 2.9.1

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.1

Ändringsprislista 6.1.8

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.2


Rekommenderade specifikationer för SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura

v. 2.4

v. 2.3


 • SFTI Fulltextfaktura, som del i SFTI/ESAP 6: rekommenderas
 • SFTI Fulltextfaktura, som fristående faktura: rekommenderas ej för nya implementeringar eller upphandlingar (kommer att avföras från och med 2021-04-01).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.