27 januari 2021
Prenumerera på SFTI

Avförda meddelanden

Här hittar du en sammanställning över de meddelanden som har avförts under de senaste åren och utgått från SFTI:s rekommendationer.

Meddelanden som har avförts från Svehandel och Peppol BIS

Svekatalog 1.0

Avfördes i februari 2016. Ersattes med Svekatalog 2.0.

Specifikationer Svekatalog 1.0 (ZIP, nytt fönster)

Svekatalog 2.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Catalogue without response 3.

Specifikationer Svekatalog 2.0 (ZIP, nytt fönster)

Cellstrukturerad mall som genererar Svekatalog 2.0

Handledning cellstrukturerad mall för Svekatalog 2.0 (PDF, nytt fönster)

Peppol BIS 18A Punch Out 1.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Punch Out 3.

Specifikationer Peppol BIS 18A PunchOut 1.0 (ZIP, nytt fönster)

Sveorder 2.0

Avfördes i februari 2016. Ersattes med Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar.

Specifikationer Sveorder 2.0 (ZIP, nytt fönster)

Sveorder BIS 28A 1.0 (Peppol BIS 28A Ordering 1.0)

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Ordering 3.

Specifikationer Sveorder BIS 28A 1.0 (ZIP, nytt fönster)


Peppol BIS 42A Order Agreement 1.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Order Agreement 3.

Specifikationer Peppol BIS 42A OrderAgreement 1.0 (ZIP, nytt fönster)


Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (Peppol BIS 30A Despatch Advice 1.0)

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Despatch Advice 3.

Specifikationer Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (ZIP, nytt fönster)


Svefaktura BIS 5A 2.0 (Peppol BIS 5A 2.)

Avfördes 31 december 2019. Ersattes av PEPPOL BIS Billing 3.

Specifikationer med mera för Svefaktura BIS 5A 2.0 (ZIP, nytt fönster)


Extemporeläkemedel (Extemporebilaga 7.1.1) version 1.0

Avfördes i december 2020. Ersattes av Extemporeläkemedel version 1.1.

Specifikationer med mera för Extemporeläkemedel version 1.0 (ZIP, nytt fönster)

 

Meddelanden som har avförts från SFTI ESAP 6 och ESAP 9


Avropskopia 6.5.1

Avfördes februari 2016. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.9 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.7 (ZIP, nytt fönster)

Orderöverenskommelse 6.5.2

Avfördes juni 2017. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Orderöverenskommelse 6.5.2 v. 2.9 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Orderöverenskommelse 6.5.2 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster)

Varukorg 6.5.3

Avfördes juni 2017. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Varukorg 6.5.3 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Varukorg 6.5.3 v. 2.7 (ZIP, nytt fönster)


Periodisk fakturering 9.1

Avfördes november 2016. Använd i stället SFTI Fulltextfaktura alternativt PEPPOL BIS Billing 3.

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.6 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.5 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.4 (ZIP, nytt fönster)


Orderlös fakturering 9.2

Avfördes november 2016. Använd i stället SFTI Fulltextfaktura alternativt PEPPOL BIS Billing 3.

Specifikationer Orderlös fakturering 9.2 v. 2.3 (ZIP, nytt fönster)

Specifikationer Orderlös fakturering 9.2 v. 2.2 (ZIP, nytt fönster)


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.