12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Samordnad varudistribution

SFTI har tagit fram en processbeskrivning för att samordna transporterna från flera leverantörer lokalt via en distributionscentral, till exempel inom en kommun. SFTI har även tagit fram meddelandet Transportavisering som kan användas för att sända en avisering från en leverantör till en distributionscentral, med komplett information om pallar/rullburar och ingående kollin.

SFTI:s arbetsgrupp för samordnad varudistribution har specificerat kraven på samordnad varudistribution och identifierat ett behov av ett nytt kompletterande meddelande kallat Transportavisering. Meddelandet sänds till distributionscentralen och innehåller komplett information om de pallar/rullburar och ingående kollin som skickas från en leverantör. Meddelandet kan även sändas till köparen, om de valt att i egen regi skapa transportinstruktion till distributionscentralen eller om man vill ha en egen kopia för uppföljning.

I en tidigare processbeskrivning av samordnad varudistribution angav SFTI att leverantören skulle sända en leveransavisering till distributionscentralen (via köparen) för att informera om leveransen. Men informationen i detta meddelande uppfyller inte de krav och behov som SFTI:s arbetsgrupp nu har specificerat. Eftersom det är svårt att komplettera leveransaviseringen enligt de nya kraven beslutade arbetsgruppen att ta fram ett helt nytt meddelande: Transportavisering.

Förutsättningar och teknik

De allra flesta som startat upp en samordnad varudistribution har även implementerat e-handel enligt SFTI ESAP 6 eller Peppol BIS och Svehandel för meddelandena:

  • prislista
  • order och ordersvar
  • leveransavisering
  • faktura

Meddelandet Transportavisering är i XML-format enligt OASIS UBL-standard och följer OpenPEPPOL:s regelverk för meddelande i UBL 2.1-format. Det betyder att meddelandet i framtiden skulle kunna godkännas av OpenPEPPOL och sändas via PEPPOL:s infrastruktur.

Meddelandet är en tillämpning av UBL DespatchAdvice, det vill säga samma format som används för PEPPOL BIS Despatch Advice 3. Det betyder att samma XML-schema används för båda meddelandena.

Specifikationer

Guideline TransportAvisering (TransportAdvice) (PDF, nytt fönster)

Schema för TransportAvisering (DespatchAdvice) (ZIP, nytt fönster)

Exempel

Transportavisering exempel (ZIP, nytt fönster)

Läs vidare

Handledning saknas

Kort om Samordnad varudistribution (PDF, nytt fönster)

Användning av koder för Farligt gods vid Samordnad varudistribution (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.