17 januari 2020
Prenumerera på SFTI

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

Meddelandet används av leverantören för att vid behov under avtalsperioden sända ändringar i en prislista för läkemedel. SFTI rekommenderar dock att om möjligt i stället använda Ersättningsprislista 6.1.7.

En ändringsprislista för läkemedel ska minst innehålla så mycket information som köparen behöver för att beställa rätt artikel, med rätt förpackningsstorlek. SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har identifierat att det behövs ett antal kompletterande informationsfält i prislistan för läkemedel som skiljer sig från andra branscher. Därför har SFTI tagit fram ett särskilt meddelande för ändringsprislista för läkemedel. En stor del av den kompletterande informationen går att hämta från E-hälsomyndighetens nationella produkt- och artikelregister VARA. I övrigt är innehållet i ändringsprislistan detsamma som i Prislista 6.1.1 och 6.1.2.

Leverantören kan även sända en Ersättningsprislista 6.1.7 eller en Ändringsprislista 6.1.8 om artiklar utgår eller tillkommer samt om ny information tillkommer. Leverantören kan även ändra priserna om avtalet tillåter det.

Specifikationer v. 2.9

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Översikt ADS 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Meddelandespecifikation (MS) 60 (PDF, nytt fönster)

Ändringshistorik 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Specifikationer v. 2.8

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Översikt i ADS 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Meddelandespecifikation (MS) 60 (PDF, nytt fönster)

Underbilaga SFTI BAS 2.8 (ZIP, nytt fönster)

Rättelser 6.1.8 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

E-hälsomyndighetens information om VARA

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!