17 januari 2020
Prenumerera på SFTI

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

Meddelandet används av leverantören för att vid behov under avtalsperioden sända ändringar i en prislista. SFTI rekommenderar dock att om möjligt i stället använda Ersättningsprislista 6.1.1.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.