17 januari 2020
Prenumerera på SFTI

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

Meddelandet används av leverantören för att vid behov under avtalsperioden sända ändringar i en prislista. SFTI rekommenderar dock att om möjligt i stället använda Ersättningsprislista 6.1.1.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!