12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Faktura 6.1.6

Meddelandet används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans. Om ni har möjlighet att välja mellan Faktura 6.1.6 och SFTI Fulltextfaktura bör ni hellre välja fulltextfakturan, eftersom den ställer lägre krav på lagrad kompletterande information i mottagarsystemet.

De som ännu inte infört e-handel bör så långt det är möjligt använda meddelanden inom Peppol BIS och Svehandel vid införandet.

Faktura 6.1.6 används både vid leverans- och returprocessen för att fakturera levererade och returnerade artiklar. Leverantören fakturerar varje leverans för sig. Det gäller även om man inte använt meddelandet leveransavisering. Fakturan innehåller även en referens till den order som är ursprung till leveransen. Meddelandet används även vid kreditering.

Specifikationer v. 2.9

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Meddelandespecifikation (MS) 43 (PDF, nytt fönster)

Ändringshistorik 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Specifikationer v. 2.8

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Ändringshistorik 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Ändringar föranledda av ändringar i momslagen (PDF, nytt fönster)

Specifikationer v. 2.7

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster)

Meddelandespecifikation (MS) 43 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!