12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

SFTI Fulltextfaktura

Notera att SFTI Fulltextfaktura version 2.3 och 2.4, använda som fristående faktura, inte rekommenderas för nya implementeringar då de avförs som SFTI rekommendationer från 1 april 2021.

Leverantören kan använda SFTI Fulltextfaktura både i kombination med övriga meddelanden inom SFTI ESAP 6 och som en fristående e-faktura i en i övrigt manuell process med EDIFACT som meddelandeformat. Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa fristående e-faktura i organisationen bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

SFTI Fulltextfaktura version 2.4 har full följsamhet mot fakturorna i de rekommenderade versionerna av SFTI ESAP 6. Det innebär att SFTI Fulltextfaktura 2.4 baseras på och är synkroniserad med fakturaspecifikationer enligt 6.1.6 Faktura v. 2.9. Men SFTI rekommenderar även SFTI Fulltextfaktura v. 2.3 tills vidare.

SFTI Fulltextfaktura har även full följsamhet mot fakturorna SFTI ESAP 9.1 v. 2.6 och 9.2 v 2.3. Notera dock att SFTI inte längre rekommenderar dessa två standarder.

Specifikationer v. 2.4

Fulltextfaktura 2.4 (PDF, nytt fönster)

Specifikationer v. 2.3

Fulltextfaktura 2.3 (PDF, nytt fönster)

Konvertering av SFTI Fulltextfaktura till Svefaktura 1.0

SFTI har tagit fram en guide för att översätta/konvertera SFTI Fulltextfaktura v. 2.3 till Svefaktura 1.0. (PDF, nytt fönster)

Konverteringsguide för Fulltextfaktura v. 2.3 till Svefaktura 1.0 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.