19 april 2021
Prenumerera på SFTI

Transport och infrastruktur

SFTI rekommenderar i första hand Peppol:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

PEPPOL:s infrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, underlättar utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och leverantörer och förenklar anslutningen mellan parterna.

Med Peppol-nätverket kan man ansluta sig till infrastrukturen via en accesspunkt. Genom accesspunkten kan man utväxla e-handelsmeddelanden med alla andra parter i nätverket utan att individuella uppsättningar krävs.

Läs vidare

Peppol:s infrastruktur

Mer om Peppol

Rapport om SFTI:s rekommendation och förstudie om Peppol:s infrastruktur

OpenPeppol:s fullständiga tekniska specifikationer för Peppol-nätverket

DIGG:s information om Peppol

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.