12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

SFTI Tekniskt kuvert

SFTI rekommenderar i första hand Peppol:s infrastruktur för utbyte av e-handelsmeddelanden. SFTI:s Tekniskt kuvert är dock fortfarande rekommenderad, men kommer att fasas ut.

SFTI rekommenderar sitt tekniska kuvert för elektronisk kuvertering och buntning av elektroniska dokument. Kuvertet omfattar information om både routing (identifiering av avsändande och mottagande parter) och innehåll (datering och typ av ingående meddelanden). Kuvertet beskriver inte överföringsteknik eller säkerhetslösning relaterad till överföring.

Förväxla dock inte SFTI Tekniskt kuvert med OpenPeppol Business Message Envelope, som är det kuvert som ska användas vid överföring i Peppol-nätverket.

Förutsättningar och teknik

Avsikten med SFTI Tekniskt kuvert är att möjliggöra buntning och adressering i de fall då det ordinarie transportprotokollet inte direkt stöder detta. Exempelvis inkluderar SFTI Transportprofil Bas en egen funktion för kuvertering, och då finns det inget behov av att använda SFTI:s tekniska kuvert. Några exempel på när kuvertering saknas i protokoll är direkt filöverföring mellan mappar på en disk, FTP eller överföring via fysiska medier.

SFTI:s tekniska kuvert är baserat på XML-schemat Standard Business Document Header (SBDH) version 1.0, som tagits fram av UN/CEFACT. SFTI:s tekniska kuvert utgör en strikt, begränsad del av SBDH-standarden. Därför kan parter som önskar kommunicera med stöd av mer funktionalitet enkelt skala upp inom standarden, exempelvis genom att använda fler funktioner. Såväl XML-formaterade dokument som EDIFACT-formaterade dokument kan kuverteras med hjälp av denna specifikation.

Specifikationer

Standard Business Document Header oline-dokumentation

Standard Business Document Header dokumentation (Windows hjälpfilsformat)

XML-Schema som definierar SFTI:s profil av SBDH (XSD)

Exempel

Saknas.

Stödjande dokument

SFTI:s implementationsguide för Standard Business Document Header (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Verifieringstjänst för SFTI:s tekniska kuvert

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.