12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

Malltext angående obligatorisk e-fakturering

Fakturering av inköp till följd av offentlig upphandling efter den 1 april 2019 ska enligt lag ske elektroniskt.

E-fakturorna ska överensstämma med den europeiska standarden EN 16931, såvida inte köpare och leverantör kommit överens om ett format som följer annan standard. Köpare i offentlig sektor är dessutom skyldiga att kunna ta emot e-fakturor enligt den europeiska standarden.

Av SFTIs rekommenderade e-fakturaformat är det bara Peppol BIS Billing 3 som ger stöd för den europeiska standarden. SFTI har påbörjat en process för avveckling av de äldre format som saknar stöd för den europeiska standarden, för aktuell status se http://www.sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel.4316.html

Från och med 1 december 2019 ska dessutom alla upphandlande myndigheter och enheter vara registrerade som mottagare av e-fakturor i Peppol-nätverket; detta gäller även om andra kommunikationstjänster används parallellt. Det finns goda skäl att i ökande omfattning styra över till Peppols infrastruktur då det förenklar administration och framtida förvaltning av leverantörsrelationer.

För att underlätta kommunikationen med leverantörerna har SFTI tagit fram en malltext som köpare i offentlig sektor kan använda. Malltexterna finns på både svenska och engelska kan laddas ner via länkarna nedan.

Malltext, svensk version (word)

Malltext, engelsk version (word)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.