15 april 2019
Prenumerera på SFTI

E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Det här är en uppdaterad version av SFTI:s ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering” från 2007. Uppdateringarna är gjorda mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk.

Publiceringsdatum

Juni 2018

Ladda ned

Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta (PDF, nytt fönster)

Handledningen ska vara ett stöd för att hantera e-fakturor och ge en inblick i de frågeställningar som uppkommer vid e-fakturering. Det krävs både kunskap om gällande regelverk och att man har rutiner som är anpassade efter regelverken, för att kunna hantera e-fakturering på ett korrekt, enkelt och kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkten är en beskrivning av de olika delmoment som ingår i fakturaprocessen: att utfärda, överföra, ta emot och arkivera fakturor.

Handledningen riktar sig huvudsakligen till dig som är ansvarig för eller arbetar med att ta emot och behandla e-fakturor i upphandlande myndigheter och enheter. Men den kan även ge ledning för andra som arbetar med e-fakturering, till exempel de som utvecklar eller implementerar e-fakturering i olika slags systemlösningar. Handledningen är även av betydelse för leverantörer som skickar e-fakturor till offentliga organisationer, samt för offentliga organisationer som skickar e-fakturor till andra offentliga verksamheter eller företag.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.