15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Krav på e-handel i samband med upphandling

Handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling.

Publiceringsdatum

December 2018

Handledningen ska hjälpa de ansvariga att svara på frågan hur de ska ställa krav på e-handel i samband med upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att analysera vilken eller vilka affärsprocesser som kan vara aktuella samt att utforma kraven i upphandlingsdokumenten.

Till handledningen finns det även nio mallar med exempel på beskrivande texter om e-handel och förslag till e-handelskrav i form av kontraktsvillkor respektive tilldelningskriterier.

Det här är en uppdaterad version av den handledning som SFTI publicerade i december 2016. SFTI har uppdaterat handledningen med anledning av förändrad lagstiftning och nya tekniska standarder som antagits av SFTI:s styrgrupp.

Ladda ned

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (PDF, nytt fönster)

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (Word, nytt fönster)

Bilagor till handledningen

Här finns bilagorna till denna handledning med exempel på särskilda villkor för fullgörande av kontrakt och e‑handelskrav för olika affärsprocesser som stöds av SFTI:s affärsmeddelanden. Som bilaga finns även exempel på tilldelningskriterier.

Exempel 1: Beställning från produktkatalog (PDF, nytt fönster)
Exempel 1: Beställning från produktkatalog (Word,nytt fönster)

Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (PDF, nytt fönster)
Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (Word,nytt fönster)

Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (PDF, nytt fönster)
Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (Word,nytt fönster)

Exempel 4: Orderöverenskommelse (PDF, nytt fönster)
Exempel 4: Orderöverenskommelse (Word,nytt fönster)

Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (PDF, nytt fönster)
Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (Word,nytt fönster)

Exempel 6: Beställning med rekvisition (PDF, nytt fönster)
Exempel 6: Beställning med rekvisition (Word,nytt fönster)

Exempel 7: Periodisk fakturering (PDF, nytt fönster)
Exempel 7: Periodisk fakturering (Word,nytt fönster)

Exempel 8a: Fristående fakturering före 20190401 (PDF, nytt fönster)
Exempel 8a: Fristående fakturering före 20190401 (Word,nytt fönster)

Exempel 8b: Fristående fakturering efter 20190401 (PDF, nytt fönster)
Exempel 8b: Fristående fakturering efter 20190401 (Word,nytt fönster)

Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (PDF, nytt fönster)
Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (Word,nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.