23 november 2020
Prenumerera på SFTI

Krav på e-handel i samband med upphandling

Handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling.

Publiceringsdatum

November 2020

Handledningen ska hjälpa de ansvariga att svara på frågan hur de ska ställa krav på e-handel i samband med upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att analysera vilken eller vilka affärsprocesser som kan vara aktuella samt att utforma kraven i upphandlingsdokumenten.

Det här är en uppdaterad version av den handledning som SFTI publicerade i december 2018. SFTI har uppdaterat handledningen med anledning av förändrad lagstiftning och nya tekniska standarder som antagits av SFTI:s styrgrupp.

Till handledningen finns tre (3) bilagor.

Bilaga 1. Olika former av e-handel. Beskriver olika e-handels­meddelanden för e-handel i offentlig sektor.

Bilaga 2. Mall – E-handel i upphandlingar. Innehåller mall för formulering av krav på e-handel i form av särskilda villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor) samt kommersiella villkor. Malltexterna är utformade för att passa upphandlande myndigheter och enheter.

Bilaga 3. Krav i upphandlingsdokument. Innehåller kortfattade beskrivningar av olika sätt att ställa krav i ett upphandlingsdokument.

Ladda ned

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (PDF, nytt fönster)

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (Word, nytt fönster)

Bilagor till handledningen

Bilaga 1 – Olika former av e-handel (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2 – Mall e-handel i upphandlingar (Word, nytt fönster)

Bilaga 3 – Krav i upphandlingsdokument (PDF, nytt fönster)


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.